Strona główna

Bezpieczeństwo w sieci w ramach mysłowickiej Akademii Internetowej

Projekt zrealizowany we współpracy z Zespołem Szkół Sportowych w Mysłowicach w okresie od 15 stycznia do 15 marca 2011 roku. Projekt zakładał edukację młodzieży odnośnie bezpiecznego korzystania z dobrodziejstwa Internetu.

Cel

  1. Uświadomienie uczniom i nauczycielom niebezpieczeństw płynących z korzystania z Internetu
  2. Zapoznanie się z programami, aplikacjami i metodami bezpiecznego wykorzystania Internetu do celów prywatnych i służbowych

Założeniem projektu było zorganizowanie 4 konferencji w formie video, w której mogłyby wziąć udział 21 szkoły z powiatu. Realizacja w czasie rzeczywistym znacząco skróci czas konferencji i uatrakcyjni ofertę Zespołu Szkół Sportowych w Mysłowicach.

Realizacja

  1. Stworzenie portalu internetowego
  2. Spotkanie informacyjne z nauczycielami biorącymi udział w konferencji
  3. Realizacja wideokonferencji w Dniu Bezpiecznego Internetu dla Gimnazjum Sportowego przy Zespole Szkół Sportowych
  4. Zaplanowanie daty warsztatów
  5. Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na portalu internetowych spośród wszystkich uczestników konferencji

Projekt uzyskał aprobatę prezydenta Mysłowic Edwarda Lasoka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Dariusza Biela.