Strona główna

Dlaczego Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"

Aby fundacja miała prawo zbierać 1% musi posiadać status Organizacji Pożytku Publicznego, w skrócie OOP. Status otrzymuje się na wniosek po spełnieniu rygorystycznych kryteriów i wydaniu potwierdzenia przez Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Z posiadania statusu OPP wynikają korzyści takie jak możliwość otrzymania 1% podatku, lecz również zobowiązania w postaci transparentności w zakresie zarządzania i finansów. Organizacja Pożytku Publicznego otrzymuje indywidualny KRS, który następnie jest wpisywany na rozliczeniu PIT. Listę dostępnych fundacji przygotowuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” powstało z myślą o wsparciu placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań edukacyjnych. Każda szkoła, która dołączyła do programu, ma możliwość otrzymania 1% podatku przekazanego przez podatnika za pośrednictwem Stowarzyszenia. Jeśli partner (szkoła) nie wykorzystała zgromadzonych środków w jednym roku to ma możliwość ich wykorzystania w kolejnym – środki nie przepadają a sumują się. Środki mogą być przeznaczone wyłącznie na cele zapisane w statucie Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”. W większości przypadków pieniądze są rozdysponowane na zakup urządzeń multimedialnych, tablic, materiałów edukacyjnych, remonty, uzupełnienie braków w wyposażeniu pracowni, szkolenia pracowników i inne.

W 2007 roku Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" zostało skontrolowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które nie stwierdziło nieprawidłowości uznając jednocześnie sposób prowadzenia dokumentacji za wzorowy. W 2009 roku przeprowadzona została kontrola Urzędu Skarbowego, który nie stwierdził jakiegokolwiek niekwalfikowanego wydatku bądź nieprawidłowości w wypełnianiu zadań statutowych.

Jak dołączyć?

Należy podpisać umowę partnerską dostępną tutaj i dostarczyć dokumenty określające podstawę funkcjonowania Waszej placówki i jaki jest jej organ powołujący (np. akt powołania organizacji wraz ze statusem).

Ile kosztuje dołączenie do programu?

Z byciem członkiem Stowarzyszenia nie wiążą się żadne opłaty.

Na jak długo zawieraja jest umowa?

Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony.

Kto reprezentuje placówkę edukacyjną w Stowarzyszeniu?

Reprezentatem może być dyrektor bądź oddelegowany nauczyciel czy przedstawiciel rady rodziców.

Co jeśli reprezentant nie może dłużej pełnić swoich obowiązków (np. zmiana rady rodziców)?

W celu zmiany reprezentanta należy przesłać pismo powierzające stanowisko nowej osobie.

Jestem partnerem, co dalej?

Każdy partner w momencie zawarcia umowy otrzymuje indywidualny numer partnera. Środki zgromadzone z 1% podatku ze wskazaniem na daną placówkę czy instytucję, są następnie przekazywane przez Urzędy Skarbowe na konto Stowarzyszenia. Aby partner mógł otrzymać środki musi napisać wniosek, podpisać umowę zobowiązującą go do realizacji dotacji co gwarantuje, że środki zostaną przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia. Taka procedura była badana i oceniana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd Kontroli Skarbowej co jest gwarantem uczciwego rozliczenia zebranych środków. Rozliczenie dotacji leży po stronie partnera, który gromadzi rachunki/faktury i opisuje je na odwrocie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w regulaminie akcji. Regulamin do pobrania tutaj.


Więcej informacji na temat Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła" znajdziesz na oficjalnej stronie ps.org.pl