Strona główna

Działanie 9.5 Włocławek

Projekt realizowany w gminie Włocławek mający zapewnić równy dostęp do wiedzy na obszarach wiejskich.

Problem

Obszary wiejskie w porównaniu do miejskich nie zapewniają takiego samego dostępu do kształcenia ustawicznego swoim mieszkańcom. W większości przypadków instytucje edukacyjne zlokalizowane są w dużych skupiskach ludzkich z dala od obszarów wiejskich. Rozwiązaniem tego problemu jest edukacja na odległość pod warunkiem posiadania komputera i stabilnego łącza internetowego. Nie można oczekiwać relokacji instytucji oświaty na obszary wiejskie stąd lepszym wyjściem z sytuacji jest przystosowanie mieszkańców do edukacji na odległość. Nie każdy mieszkaniec obszarów wiejskich posiada komputer z dostępem do Internetu, lecz z pewnością posiadają go szkoły stąd konieczne jest nawiązanie współpracy na lini mieszkańcy - ośrodki naukowe. Nauczenie ich podejmowania prób znajdowania rozwiązań, nie koniecznie związanych z ograniczenami w dostępie do edukacji, przyczyni się do zacieśnienia współpracy w gminie Włocławek.

Cel ogólny

Zwiększenie zaangażowanie mieszkańców w podejmowanie nowych inicjatyw na rzecz pogłębiania wiedzy i rozwoju.

Cel szczegółowy

Zachęta mieszkańców gminy Włocławek do własnych inicjatyw mających na celu dostęp do edukacji i wykorzystanie technologii informatycznych.

Uczestnicy

  1. Nauczyciele Zespółu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie oraz innych szkół gminy Włocławek
  2. Rodzice należący do rady rodziców jako że wykazują oni większą aktywność i zaangażowanie w proces edukacji. Tacy rodzice mogą z czasem pełnić funkcję lidera pobudzając lokalne inicjatywy
  3. Pracownicy Urzędu Gminy Włocławek
Łączna liczba uczestników wyniosła ponad 20. Rekrutacji podlegali jedynie rodzice należący do rad rodziców.

Kalendarz

  1. 15 września 2008 - start projektu
  2. Wrzesień/Październik 2008 - nabór rodziców
  3. Listopad 2008 - zapoznanie z narzędziami komputerowymi w celu skorzystania z kursów e-learningowych
  4. Październik/listopad 2008 - kurs e-learningowy mające na celu lokalizację potrzeb społeczności lokalnej. Badanie prowadzone będzie z wykorzystaniem metody Blended Learning bazującej na wykorzystaniu różnych rodzajów mediów do osiągnięcia celu.
  5. Listopad/grudzień 2008 - kurs na temat zarządzania projektami
  6. Wrzesień/grudzień 2008 - akcja promocyjna i reklamowa projektu
  7. Grudzień 2008 - zakończenie, wnioski, podsumowanie