Strona główna

FAQ

Zgłoszenie placówki


1. Kto może ubiegać się o status partnera Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła"?

Do otrzymania statusu partnera organizacji upoważnione są instytucje naukowe takie jak szkoły, przedszkola, ośrodki wychowawce, organizacja pozarządowe niezrzeszone w ramach Organizacji Pożytku Publicznego, kluby sportowe i inne nie wymienione instytucje oświatowe.


2. Jaki jest cel umowy partnerskiej ?

Umowa członkowska zawierana ze Stowarzyszeniem ma na cel udokumentowanie współpracy. Z podpisaniem umowy wiążą się korzyści takie jak ubieganie się o dotacje z przekazanego na rzecz Stowarzyszenia 1% podatku


3. Jaki jest czas trwania umowy?

Umowa podpisywana jest na czas bezterminowy


4. Ile egzemplarzy podpisanej umowy należy dostarczyć ?

2 egzemplarze przy czym jeden zostaje zatrzymany na potrzeby Stowarzyszenia a drugi, po podpisaniu przez prezesa, jest odsyłany partnerowi


5. Czy Stowarzyszenie pobiera opłaty od partnerów?

Przynależność do Stowarzyszenia nie wiąże się z dodatkowymi kosztami ze strony partnerów


6. W jaki sposób weryfikowany jest partner chcący podpisać umowę ze Stowarzyszeniem?

Umowa partnerska zawiera informacje na temat statusu organizacji. Na jej podstawie weryfikowany jest zakres działań organizacji i jeśli jego cele nie stoją w sprzeczności z celami Stowarzyszenia to nie ma podstaw do odrzucenia kandydatury takiej organizacji


7. Kto może korespondować ze Stowarzyszeniem ?

Uprawnieni do komunikacji są reprezentanci, którymi mogą być dyrektorzy, nauczyciele czy przedstawiciel rady rodziców


8. Jakie dokumenty należy załączyć do umowy partnerskiej ?

Status organizacji w tym zadania i cele, akt utworzenia placówki, akt powołania pełnomocnika na stanowisko pełnione w placówce


9. Co w przypadku, gdy reprezentant nie będzie dalej mógł pełnić swoich obowiązków (np. dziecko reprezentanta ukończyło już naukę w placówce)?

Należy przesłać do Stowarzyszenia pismo informujące o przyczynie zmiany reprezentanta wraz ze wskazaniem jego następcy


10. Od kogo można uzyskać pomoc w przypadku napotkania trudności z rejestracją?

Konsultanci Stowarzyszenia odpowiedzą na pytania. Kontakt do nich znajduje się bezpośrednio na stronie ps.org.pl


11. Po rejestracji placówki nie otrzymałem emaila z potwierdzeniem ?

W takim przypadku możliwe, że email trafił do folderu spam. Jeśli go tam nie ma należy skontaktować się telefonicznie z biurem Stowarzyszenia


12. Czym jest numer INP ?

INP to 12 ostatnich cyfr numeru konta przydzielonego podczas rejestracji. INP stanowi również login na portalu


13. W wyszukiwarce placówek nie znaleziono placówki. Co w takim wypadku?

Istnieje możliwość samodzielnej rejestracji placówki w systemie