Strona główna

Statystyki zbiórki 1% podatku przez Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"

Początki Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła" sięgają roku 2001, Mysłowic, gdzie ze względu na zainteresowanie i inicjatywę rodziców zmierzającą do poprawy standardów edukacji w polskich szkołach, zrodziła się myśl założenia organizacji, która byłaby w stanie poprzez wsparcie finansowe wspierać organy oświatowe. Założycielom Stworzyszenia przyświecał również cel większej współpracy rodzica w procesie edukacyji swojego dziecka. W krótkim okresie po wejściu w życie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego, Stowarzyszeniu przyznano status takowej organizacji. Był to moment przełomowy, który pozwolił Stowarzyszeniu dotrzeć do szerszego grona odbiorców, wykorzystać dostępne narzędzia informatyczne w celu efektywniejszego zarządzania pracą organizacji co przyczyniła się do osiągnięcia statusu największej organizacji pozarządowej skupionej wokół działalności wspierającej edukację. Stowarzyszenie na chwilę obecną liczby ponad 8 tysięcy członków, współpracowników i sympatyków pochodzących ze wszystkich gałęzi edukacji. Coroczne środki przekazane w ramach 1% są w sposób przejrzysty wydatkowe o czym za pośrednictwem strony internetowej informowani się podatnicy.


Wszystkie osiągnięcia jakie na przestrzeni 11 lat działania uzyskała fundacja zebrane są poniżej
  1. Przeszkolenie ponad 5 tysięcy nauczycieli
  2. Uczestnik Partlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  3. Stały członek Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej
  4. Laureat konkursu "Otwarta szkoła" w sekcji "edukacja obywatelska"
  5. Zwycięzca konkursu zorganizowanego przez Newsweek Polska na kampanię promującą odpis 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego
  6. Posiadanie w swojej ofercie własnej platformy do nauki online w skład której wchodzę liczbe kursy wraz z dedykowanym oprogramowaniem
  7. Współudziałowiec roku "Szkoły w Ruchu"

Kolejną inicjatywą zorganizowaną przez Stowarzyszenie była akcja "Warto być dobrym" - ogólnopolska kampania promującą szacunek wobec drugiego człowieka, jego praw i wartości pośród dzieci. W projekcie wzięło udział około pół miliona dzieci i około milion rodziców wraz z nauczycielami. Patronat na projektem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polski Komitet ds. Unesco i kuratoria.

Oferta Stworzyszenia "Przyjazna Szkoła"

  1. Wsparcie w procesie pozyskiwania funduszy unijanych
  2. Kursy i materiały edukacyjny drogą online (e-learningowe) zarówno dla dzieci jak i dorosłych
  3. Zarządzanie projektami w tym planowanie i rozliczanie finansowe

Dzięki zdobytemu doświadczeniu w takich projektach jak "Społeczeństwo Obywatelskie w Oku Kamery", "Przystosowanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego - Małopolska" i innych, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu najwyższą jakość usług.