Strona główna

Kongres edukacyjny "Szkoła i rodzice – współodpowiedzialność i partnerstwo"

Kongres odbył się 9 grudnia 2011 roku w Warszawie i było to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Zaproszenia zostały wystosowane do pracowników oświaty w tym dyrektorów szkół, rodziców, samorządów, pracowników nauki i organizacji pozarządowych.

Cel kongresu

Nacisk kongresu został położony na aspekt zaangażowania rodziców w życie szkoły, do której uczęszcza ich pociecha. Dostrzeżono dużą rolę rodziców w poprawie jakości nauczania i ich pozytywnego wpływu na zmiany zachodzące w systemie edukacji. Rodzice we współpracy ze szkołą powinni dać dziecku jak najszersze możliwości rozwoju własnych zainteresowań. Dyrekcje szkół powinni traktować rodziców na zasadzie partnerów, aby wspólnie mogli osiągać wyznaczone cele edukacyjne.

Kongres pozwolił rodzicom i nauczycielom oraz dyrektorom na wspólną wymianę poglądów i debatę na temat funkcjonowania placówek oświatowych. Udział w kongresie był bezpłatny.

Kongres został objęty patronatem honorowym przez:

  1. Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
  2. Polski Komitet do spraw UNESCO
  3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  4. Ministerstwo Edukacji Narodowej
  5. Mazowieckie Kuratorium Oświaty