Strona główna

Przystosowanie kwalfikacji zawodowych nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego (łódzkie)

Cel

Projekt dofinansowany w kwocie 1 222 040,96 PLN w ramach programu PO Kapitał Ludzki. Projekt realizowany w okresie 01.09.2009 - 30.06.2011 na terenie województwa łódzkiego. Celem było dostosowanie kwalfikacji kadry nauczającej do dynamicznie zmieniającego się otoczenia do roku 2011.

Cele szczegółowe

  1. Wytypowanie 20 nauczycieli z województwa i przygotowanie ich do roli trenera społeczności lokalnej, która poza wiedzą merytoryczną będzie zdolna aktywizować społeczeństwo. Szkolenie wzbogacone było materiałami e-learningowymi a każdy nauczyciel - trener po zakończeniu szkolenia miał za cel postawione przeszkolenie innych uczestników
  2. Przeszkolenie 900 pracowników oświaty pod względem wykorzystania narzędzi do zarządzania projektami, podniesienie świadomości na temat dorobku informatyki i możliwości wykorzytania IT w pracy, pomoc w pracy związany z lokalną społecznością poprzez dostarczenie niezbędnych narzędzi IT i elearningowych. Tematyka szkoleń była następująca: społeczeństwo obywatelskie, metody projektowe, metody pracy z wykorzystaniem platform e-learningowych

Uczestnicy programu

  1. 20 nauczycieli przygotowanych do pełnienia funkcji animatora/trenera
  2. 900 pracowników oświaty w tym nauczyciele i pracownicy urzędów