Strona główna

Przystosowanie kwalfikacji zawodowych nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego (małopolska)

Projekt zrealizowany w okresie 02.06.2008 - 31.05.2010 na terenie województwa małopolskiego. Kwota dofinansowania wyniosła 999 244, 06 PLN.

Cel

Celem projektu była adaptacja umiejętności zawodowych nauczycieli do dynamicznie zmieniającego się rynku edukacyjnego oraz propagacji wśród pracowników oświaty zastosowanie informatyki w procesie nauczania. Docelowo nauczyciel mógł posiąść wiedzę trenera to jest osoby posiadającej umiejętności do prowadzenia kształcenia ustawicznego jak również zdolność do aktywizacji lokalnej społeczności.

Uczestnicy

Z programu skorzystali nauczyciele i urzędnicy z województwa małopolskiego.