Strona główna

PRZYJAZNA SZKOŁA

Projekt pod przewodnictwem Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła" wybrany w 2007 roku jako zwycięzca konkursu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pierwszy raz w historii wprowadzono do szkół podstawowych i gimnazjów kursy w formie e-learningowej. Projekt sfinansował Europejski Fundusz Społeczny w kwocie 5.7 mln plus 300 tys. ze środków własnych Stowarzyszenia.

W realizację przedsięwzięcia włączyło się łącznie 12 tys. osób w tym nauczyciele, organizacje, uczniowie, firmy zewnętrzne oraz dedykowany zespół projektowy.

Wyniki

  1. 300 szkół zrealizowało projekty edukacyjne
  2. Szkoły i nauczyciele posiedli wiedzę na temat pozyskiwania funduszy co zaowocowało uzyskaniem 5 milionów PLN z Unii Europejskiej, Funduszy Inicjatyw Obywatelskich i od zewnętrznych instytucji
  3. Projekt był sukcesem krajowym ucząc instytucje oświaty jak realizować cele przy zastosowaniu finansowania z zewnętrznych źródeł