Strona główna

Społeczeństwo obywatelskie w obiektywie

Projekt dofinansowany w kwocie 298 860 PLN i zrealizowany w okresie od 01.06.2009 do 31.05.2010 roku.

Cel ogólny

Wzrost aktywności i wiedzy uczniów na temat społeczeństwa obywatelskiego. W ramach projektu wykorzystano kursy e-learningowe a uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w tworzeniu materiału filmowego

Cel szczegółowy

  1. Wzrost świadomości na temat praw i obowiązków człowieka stanowiącego podstawową komórkę społeczeństwa obywatelskiego
  2. Wzrost świadomości wykorzystania środków medialnego przekazu w celu wpływania na społeczeństwo
  3. Nacisk na wyrobienie wśród uczniów pozytywnych wartości takich jak umiejętność słuchania, praca w grupie, dyskusja z poszanowaniem odrębnego zdania innych osób