Strona główna

Społeczeństwo obywatelskie w oku kamery

Projekt zrealizowany w okresie 01.06.2009 do 31.05.2010 roku w ramach programu Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Kwota dofinansowania wyniosła 298 860 PLN.

Cel ogólny

Projekt kładł nacisk na wzrost aktywności i wiedzy uczniów na temat społeczeństwa obywatelskiego: roli jednostki w nim i celów jakie można osiągnąć. W ramach projektu wykorzystano kursy e-learningowe wraz z zaangażowaniem uczniów w tworzenie materiału filmowego.

Cel szczegółowy

  1. Pogłębienie wiedzy na temat budowania współpracy w obszarze szkolnej samorządności
  2. Praw i obowiązków kobiet i mężczyzn tworzących społeczeństwo obywatelskie
  3. Wykorzystanie narzędzi multimedialnych do osiągania celów w społeczeństwie