Strona główna

Warto być dobrym

Cel

  1. Największe akcja w Polsce, której celem jest budowaniem wśród młodzieży pozytywnych postaw i wartości takich jak szacunek do innych ludzi, uczuć i wiary oraz zachęcająca do postawy prospołecznej i wolontariatu. Miejsce realizacji akcji to szkoła jako podstawowe miejsce współżycia uczniów, wymiany zdań i rodzenia się poglądów na temat otaczającej rzeczywistości
  2. Akcja powstała z inicjatywy Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła" i została pierwszy raz zainicjowana 10 lat temu na terenie śląska. Na przełomie 2011 i 2012 wdrożono nową formułę jednocześnie zwiększając liczbę uczestniczących w akcji placówek do 1500 co daje zasięg pół miliona dzieci i miliona rodziców.
  3. Zachęcenie młodzieży do brania aktywnego udziału w rozwoju klasy, szkoły i świata poprzez realizację zadań w wymienionych obszarach.
  4. Popularyzacja mody na dobro i aktywne uczestniczenie w życiu jednostki i świata.

Nagrody

  1. Akcja opiera się na konkursie, w którym mogą brać udział uczniowe szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodę w konkursie jest rower marki KROSS o wartości około 1 000 PLN ufundowany przez Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła".
  2. Spośród wszystkich szkół zostanie wybranych 10, które osiągną najwyższy wskaźnik będą wartością liczby uczniów zapisanych do Klubu OKI podzieloną przez całkowitą liczbę uczniów w szkole. Nagrodą dla szkoły jest grany w wysokości 10 000 PLN do wykorzystania na projekty z dziećmi według własnego uznania.
  3. Wszystkie szkoły uczestniczące w akcji otrzymają ufundowany przez firmę FORMAT zestaw programów edukacyjnych Akademia Umysłu do wyposażenia szkolnej biblioteki. Na zestaw składa się program do ćwiczenia pamięci, program do ćwiczenia koncentracji oraz program do nauki szybkiego czytania. Wartość pakietu to 600 PLN.

Zasady konkursu

  1. Klasy w danej szkole reprezentowane są przez finalistów i spośród nich wylosowany zostanie zwycięzca, która otrzyma nagrodę.
  2. Przez finalistę klasy (na jedną klasę przypada jeden finalista) rozumiemy osobę, która otrzyma najwyższe oceny wystawiane przez rówieśników z klasy. Aby wziąć udział w konkursie uczeń musi podjąć się realizacji 3 zadań spośród następujących obszarów: pomoc drugiemu człowiekowi "ja i bliźni", zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczności lokalnej "ja i społeczność", działanie globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska "ja i świat".

Każdy uczeń, który podejmie się 3 wymagań i je zrealizuje otrzyma dostęp do klubu OKI. Celem istnienia klubu jest zrzeszenie osób mogących stanowić wzór dla innych uczniów do naśladowania.

Więcej o akcji pod adresem WartoBycDobrym.pl